LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Kamis, 20 Februari 2014

Terbelah
Orang-Orang Yang Menerima Catatan Amalnya Di Sebelah Kanan Dan Akan Menerima Pemeriksaan Yang Mudah.
Apabila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhan-nya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhan-nya, dan sudah semestinya patuh.
Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan-mu, maka kamu akan menemui-Nya.**1) Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. (QS. 84: 1-9)

Orang-Orang Durhaka Menrima Catatan Amalnya Dari Belakang Dan Akan Dimasukkan Ke Dalam Neraka
Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, “Celakalah aku!” Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir). Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Tuhan-nya). Tidak demikian, sesungguhnya Tuhan-nya selalu melihatnya. (QS. 84: 10-15)

Manusia Mengalami Proses Kehidupan Tingkat Demi Tingkat
Maka Aku Bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama, sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).**2) Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya). Dan Allah lebih Mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). Maka sampaikanlah kepada mereka (ancaman) azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. (QS. 84: 16-25)


Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel