LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Kamis, 27 Februari 2014

Gugusan Bintang
Orang-Orang Yang Menentang Muhammad SAW Akan Mengalami Kehancuran Sebagaimana Dialami Umat-Umat Yang Dahulu Yang Menentang Rasul-Rasul Mereka.
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman), yang berapi (yang mempunyai) kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang Mukmin.
Dan mereka menyiksa orang-orang Mukmin itu hanya karena (orang-orang Mukmin itu) beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. 85: 1-9)
Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Sungguh, azab Tuhan-mu sangat keras. (QS. 85: 10-12)

Sungguh, Dia-lah yang Memulai penciptaan (makhluk) dan yang Menghidupkannya (kembali). Dan Dia-lah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Yang memiliki Arasy, lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia Kehendaki. (QS. 85:13-16)

Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara (penentang), (yaitu) Fir‘aun dan Tsamud? Memang orang-orang kafir (selalu) mendustakan, padahal Allah Mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos). Bahkan (yang didustakan itu) ialah al-Quran yang mulia, yang (tersimpan) dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuzh). (QS. 85: 17-22)Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel