LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Kamis, 30 Januari 2014

Menggulung
Di Kala Terjadi Peristiwa-Peristiwa Besar Pada Hari Kiamat, Tahulah Tiap-Tiap Jiwa Apa Yang Telah Dikerjakan Waktu Di Dunia
.
Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus), dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh), dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?

Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. (QS. 81: 1-14)

Muhammad bukanlah seorang gila melainkan rasul, kepadanya diturunkan Al-Qur’an
Aku bersumpah demi bintang-bintang, yang baredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, sesungguhnya (al-Quran) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki Arasy, yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.
Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang. Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib.
Dan (al-Quran) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, maka ke manakah kamu akan pergi?**1) (Al-Quran) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila Dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. (QS. 81: 15-29)


Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel