LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Sabtu, 05 April 2014

FajarFAJAR

(QS. 89: AL-FAJR)


Sebelumnya

Mereka Yang Menentang Nabi Muhammad SAW Pasti Binasa Seperti Umat-Umat Dahulu Yang Menentang Rasul-Nya
Demi fajar, demi malam yang sepuluh,**1) demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?
Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhan-mu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad? (Yaitu) penduduk Iram (ibu kota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan (terhadap) kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,**2) dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar), yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhan-mu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh, Tuhan-mu benar-benar mengawasi. (QS. 89 : 1-14)

Kekayaan Dan Kemiskinan Adalah Ujian Tuhan Bagi Hamba-Hamba-Nya
Maka adapun manusia, apabila Tuhan Mengujinya lalu Memuliakannya dan Memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhan-ku telah Memuliakanku.” Namun apabila Tuhan Mengujinya lalu Membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhan-ku telah Menghinaku.”**3)
Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,**4) dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. 89 : 15-20)

Penyesalan Mnusia Yang Tenggelam Dalam Kehidupan Duniawi Di Hari Kiamat.
Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan), dan datanglah Tuhan-mu; dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.” Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil), dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (QS. 89 : 21-26)

Penghargaan Allah Terhadap Manusia Yang Sempurna Imannya
Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhan-mu dengan hati yang rida dan Diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS. 89 : 27-30)

Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel