LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Jumat, 05 Februari 2016

MalamMALAM
(QS. 92 : AL-LAIL)


Usaha Manuia Adalah Bermacam-Macam Yang Terpenting Adalah Mencari Keridhaan Allah SWT.
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami Mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan). Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami Mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan). Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. (QS. 92 : 1-11)
Sesungguhnya Kami-lah yang Memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik Kami-lah akhirat dan dunia itu. Maka Aku Memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya), dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan Tuhan-nya Yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan (yang sempurna). (QS. 92 : 12-21)

Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel