LINK AYAT-AYAT AL-QUR'AN

pasang iklan

Jumat, 05 Februari 2016

MelapangkanMELAPANGKAN
(QS. 94: ASY-SYARH / ALAM NASRAH)Perintah Allah SWT Kepada Muhammad SAW Agar Terus Berjuang Dengan Ikhlas Dan Tawakkal.
Bukankah Kami telah Melapangkan dadamu (Muhammad)?, dan Kami pun telah Menurunkan bebanmu darimu,**1) yang memberatkan punggungmu, dan Kami Tinggikan sebutan (nama)mu**2)bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. 94: 1-6)
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),**3) dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (QS. 94: 7-8)

Alat Pemadam Kebakaran

Fashion

Beauty

Travel